Biểu phí nộp tiền

Chuyển khoản ngân hàng
Phí Phụ thuộc vào ngân hàng
Thời gian xử lý Trong vòng 1 giờ làm việc khi chúng tôi nhận được tiền
Hạn mức Không giới hạn
Hỗ trợ phí Hỗ trợ 10.000đ vào tài khoản khuyến mại cho giao dịch nộp tiền hơn 200.000đ qua chuyển khoản ngân hàng đầu tiên mỗi tuần.
Thẻ ngân hàng nội địa (ATM Online)(*)
Phí 1,760đ + 1.1%
Thời gian xử lý Ngay lập tức
Hạn mức 100.000đ - 20.000.000đ
Nộp tiền mặt tại nhà
Phí Miễn phí
Thời gian xử lý Theo thỏa thuận
Hạn mức 100.000đ - 10.000.000đ
Điều kiện áp dụng Trong khu vực nội thành TP. HCM

(*) Chú ý: Thẻ ATM của bạn phải được kích hoạt dịch vụ thanh toán online trước khi có thể thực hiện nộp tiền qua thẻ ATM online. Hãy liên hệ ngân hàng phát hành thẻ hoặc gọi 19006449 để được trợ giúp.

Hiện tại, Trust Circle chấp nhận thẻ ATM của các ngân hàng sau: